Museo Etnográfico «González Santana». Olivenza. Extremadura. Exposición «Colección Soto Pérez Cortés de Historia Natural»